Doelbewuste downplaying

De cijfers van het RIVM geven een veel te laag cijfer van besmettingen en doden. Want: “Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.”. Het aantal ziekenhuisopnames is wel ogenschijnlijk correct, echter wordt ouderen veelal door hun huisarts in de telefonische diagnose afgeraden om zich in het ziekenhuis te laten opnemen.  D.w.z. dat ouderen, die normaliter wel in het ziekenhuis opgenomen zouden worden worden, dat nu opeens niet meer worden. M.a.w. ook dat cijfer is in zichzelf gefalsificeerd. Daarnaast zijn er indirecte slachtoffers, die geen adequate hulp meer krijgen door de overbelasting van de zorg. Ook die cijfers ontbreken in de statistieken.

De overheid, het RIVM, en de media weten dit natuurlijk ook, maar kennelijk lijkt iedereen belang bij te hebben het probleem te downplayen. Is dat om het publiek niet in paniek te doen geraken?  Omdat ze zelf in paniek zijn? Kunnen doen alsof het probleem onder controle is? 

De enige oplossing is massaal testen. Testen of je het hebt, of hebt gehad. Dan pas weet je hoe groot het probleem is. En niet steekproefsgewijs, zoals het RIVM aangeeft te doen, maar echt iedereen, zodat je daarna ook aan contact-tracing kunt gaan doen. En zet de mensen die het gehad hebben in op het test- en tracking-gebeuren. Ja, dat kost geld (als dat je insteek is). Maar het probleem door laten etteren kost veel meer geld (en slachtoffers).

Americans are unbelievable

Het schijnt dat de approvalratings voor Trump omhoog gaan omdat de Amerikanen Trump’s aanpak van de coronacrisis “goed” vinden.

De voorgeschiedenis. Obama heeft aan het begin van zijn eerste regeertermijn, naar aanleiding van de H1N1-griep (de vogelgriep, in 2009) een wereldwijde structuur opgezet om, zodra dat aan de orde zou kunnen zijn, te kunnen acteren op een virusuitbraak. Deskundigen wijzen er immers al tientallen jaren op dat het geen kwestie of, maar wanneer er een slecht controleerbare virusuitbraak zal gaan plaatsvinden. Dat instituut moest de (USA-)regering dan over de te nemen maatregelen en aanpak adviseren. Daartoe waren, met de medewerking van tal van buitenlandse regeringen, in 58 landen agentschappen opgezet, veelal in landen met een groot risico, zoals China. Dat was “quite an effort” om die organisatie op te tuigen en ook om te onderhandelen met al die landen over wat het instituut wel en niet mocht.

Maar die organisatiestructuur heeft mede voorkomen dat de ebola-crises in 2013, 2015 en 2017 uit konden groeien tot een pandemie. En ook bij de zika-crisis in 2016 en de varkensgriep in 2011.  Het instituut was dus buitengewoon succesvol, want al die uitbraken zijn onder controle gebracht, en omdat er verder geen probleem was, zijn die successen ook uit het nieuws gebleven.

In 2018 heeft Trump de organisatie nagenoeg geheel beëindigd. Enerzijds waarschijnlijk omdat het werk van Obama was (Trump’s doelstelling was/is om alles van Obama af te breken), anderzijds omdat het geld kostte. En geld kostende zaken gaan ten koste van de economie, nietwaar? Overigens net als milieumaatregelen, klimaatmaatregelen, minimumloon, voedselkwaliteitsbewaking, wetenschappelijk onderzoek en tal van andere eerdere verworvenheden en instituten die na Trump weer opnieuw zullen moeten worden opgetuigd. En als er een uitbraak zou komen, dan trek je gewoon een blik viruskenners open, was het idee.

Het is natuurlijk slecht te voorspellen indien het instituut niet afgebroken zou zijn geweest, of dan de coronauitbraak wel volledig onder controle zou zijn gebracht. Maar het lijkt wel zeker dat er dan op tijd adequate maatregelen genomen zouden zijn in de VS zelf (m.b.t. PPE, beademingsapparaten, quarantaine maatregelen, testing etc.) wat ongetwijfeld tienduizenden, mogelijke honderdduizenden Amerikanen het leven zou hebben gered. Want bij die voorspelde 100.000-240.000 doden in de VS blijft het niet, dat aantal halen we alleen in Nederland waarschijnlijk al over het komende jaar.

Waar het om gaat: je schaft de brandweer toch ook niet af omdat je denkt dat er nooit meer brand zal komen? Regeringsleider, en dan zo kortzichtig….

De chinezen hebben enorm in eigen economisch vlees gesneden en daarmee de wereld tijd gegeven een reactie te bedenken, en per 22 januari miljoenen onder quarantaine gebracht. Trump deed niets met die tijd en kwam half maart pas “echt” in actie, voor die tijd bagatelliseerde hij de situatie. Na die tijd beliegt hij voornamelijk het publiek, as always.  Trump snapt gewoon niets van exponentiële groei. En toch, blijkens de appovalratings,  vinden de Amerikanen Trump’s aanpak van de coronacrisis “goed”.

Is dat nog te volgen?