“Wie weinig weet heeft sterke mening”

Dat was de titel van het m.i. belangrijke artikel in de NRC van 2 augustus 2018. Ik laat het artikel hier integraal volgen.
= = = = = =
Mensen die de minste feitenkennis hebben over autisme, denken dat ze meer van autisme weten dan wetenschappers en artsen. Deze mensen vinden gemiddeld ook vaker dat ouders moeten kunnen besluiten hun kinderen niet te vaccineren tegen de potentieel gevaarlijke kinderziekten de bof, mazelen en rode hond (BMR). Dat blijkt uit onderzoek onder 1.310 Amerikaanse volwassenen, een redelijke afspiegeling van die bevolking, gepubliceerd in het augustusnummer van het wetenschappelijke tijdschrift Social Science & Medicine.

De resultaten zijn een mooie demonstratie van het zogeheten Dunning-Kruger-effect: het verschijnsel dat mensen die ergens het minst van weten, of iets slecht kunnen, de expertise missen om dat te beseffen (en om te beseffen dat anderen er wel goed in zijn). Het Dunning-Kruger-effect is al vaak aangetoond, bijvoorbeeld in de context van schaaktoernooien, rijexamens en interviewvaardigheden, en nu ook in de context van ideeën over vaccinatie en autisme. Ruim een derde van de ondervraagden dacht dat ze meer van autisme wisten dan artsen (36 procent) en wetenschappers (34 procent).

Die zelfoverschatters vertrouwden meer op familie, vrienden en beroemdheden voor hun informatie over vaccinaties dan mensen met een realistischer beeld van hun eigen kennis. Ze vonden ook dat zulke leken een grotere rol moeten krijgen in beleidsvorming, én ze dachten dus negatiever over verplichte vaccinatie.

Tegen zelfoverschatters zeggen dat ze ongelijk hebben heeft geen zin

Je weet niet wat je niet weet – en dat leidt tot fouten en arrogantie

In de Verenigde Staten is de BMR-vaccinatie voor kinderen die naar een dagverblijf gaan en voor schoolgaande kinderen in principe verplicht, al kan iemand een beroep doen op levensovertuiging of medische redenen om een kind niet te laten inenten.

Driekwart van de mensen in het Amerikaanse onderzoek was ook gevraagd of ze dachten dat het vaccineren van jonge kinderen die kinderen autistisch kan maken. Op een schaal van 0 (‘zeker wel’) tot 1 (‘zeker niet’) was de gemiddelde score 0,41. In werkelijkheid is er geen enkel bewijs voor een verband tussen vaccinatie en autisme. Dat er toch mensen in geloven, komt doordat de Britse anti-vaccinatie-activist Andrew Wakefield in 1998 gefraudeerd onderzoek gepubliceerd kreeg waarin hij beweerde zo’n verband voor het BMR-vaccin te hebben aangetoond (dat artikel is later teruggetrokken). In dit nieuwe onderzoek dachten de mensen die het sterkst in dat verband geloofden dat hun kennis over autisme bijna gelijk was aan die van artsen en wetenschappers. Mensen die er niet in geloofden, schatten hun eigen kennis lager, dus realistischer in.

De onderzoekers schrijven dat beleidsmakers zelfoverschatting moeten bestrijden. Maar niet door tegen mensen te zeggen dat ze ongelijk hebben of verkeerd geïnformeerd zijn. „Er is veel onderzoek waaruit blijkt dat dat niet effectief is”, mailt eerste auteur Matthew Motta van de universiteit van Pennsylvania. Beter zou het zijn, denkt hij, om mensen goede informatie te geven en om te proberen het vertrouwen in de wetenschap te vergroten.

Motta weet uiteraard niet zeker of de resultaten in Nederland precies hetzelfde zouden zijn. Maar dat is zeker mogelijk, zegt hij, „als de algemene kennis over autisme in Nederland even slecht is als in de VS en/of als er evenveel onjuiste informatie rondgaat”.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 augustus 2018

= = = = = =
Een drietal toevoegingen:
1) Het effect wordt al in de Bijbel genoemd (“Zalig zijn de onwetenden”), al heet het daar natuurlijk niet zo.
2) Het komt me verder voor dat het Dunning-Kruger-effect zeer zeker ook opgaat voor veel bridgers, met name ten aanzien van hun kennis over de Bridgespelregels.
3) En als we in dit licht bezien kijken naar de sterke, niet wetenschappelijk onderbouwde opvattingen van Trump krijgen we opnieuw een indruk hoe de man in elkaar zit.

Nogmaals de incompetentie ten top

Het kabinet heeft besloten te versoepelen. Dit terwijl het aantal besmette personen, en het aantal ziekenhuisopnames, en het aantal IC-patiënten blijft stijgen. En dat terwijl de ziekenhuisopnames een paar weken achterlopen op het aantal besmettingen. De ontwikkeling wordt echt niet goed gemaakt door de veel te langzame vaccinatiestrategie en het voorjaar. Snappen ze dan niks van exponentiële groei? Gommers waarschuwt voor code zwart. Als het zover komt, moeten we de kabinetsleden aanklagen wegens moord. Ze kunnen echt niet zeggen dat ze het niet geweten hebben.

Ja, iedereen wil zijn vrijheid en zijn normale leven terug. Maar als je daar nu aan toe geeft gaat dat een hoop mensenlevens kosten. Volhouden moet dus het devies zijn en niet toegeven aan kortzichtige mensen met eigenbelang.

Nog een punt waar het kabinet schromelijk in gebreke blijft: in India loopt het volledig uit de hand, wegens weer een nieuwe, nog besmettelijker variant waartegen de huidige vaccins mogelijk slechter tegen werken. Als er één ding is waar we van het recente verleden geleerd zouden moeten hebben is dat we daar pro-actief daar tegen moeten optreden. Grenzen sluiten, geen vliegtuigen meer uit India etc. Daarmee kopen we in elk geval tijd. Maar nitwit de Jonge zegt dat het zo’n vaart niet zal lopen en kijkt de andere kant uit.

Hoe krijgen we deze incompetente mensen weg?

Incompetentie de Jonge

De incompetentie van minister de Jonge en het kabinet nemen dramatische vormen aan. De Jonge heeft het bizarre plan opgevat dat er testevenementen georganiseerd moeten worden, en noemt dat “een fantastisch besluit” omdat mensen nu “gecontroleerd” kunnen feesten. Dat idee is, naar verluidt, geboren uit de wetenschap van een overschot aan testcapaciteit. Het zou toch zonde zijn al die testcapaciteit niet te benutten, nietwaar? Toegegeven: testen en een bron- en contactonderzoek (en daarna besmette personen in quarantaine houden – iets wat tegenwoordig niet meer genoemd wordt – want dáár gaat het om, besmette personen moeten geen contact met anderen hebben) is inderdaad een van de manieren de pandemie gecontroleerd te houden. En omdat je niet weet of je besmet bent, is het op zich zo simpel als wat: iedereen moet het aantal contacten tot het hoogst noodzakelijke beperken.

Maar….
– feesten organiseren waarmee je besmettingen veroorzaakt (hoe weinig ook) om daarna de mensen te controleren komt mij misdadig over. Ook al controleer je, er zullen uiteindelijk mensen sneuvelen.
– bron- en contactonderzoek heeft pas zin bij overall relatief weinig besmettingen in de gehele populatie (anders is de bron toch niet te achterhalen). In de huidige situatie zijn er echter veel teveel besmettingen om bron- en contactonderzoek zin te doen hebben.
– per evenement kunnen slechts enkele duizenden mensen feesten (maar dat is voor de Jonge dus toch een topprioriteit).
– BOVENAL, er is 1 MILJARD euro gemoeid met dit onzalige plan.
– hierbij is de organisatie ervan particulier en onderhands uitbesteed; de uitbesteding had een Europese uitbesteding moeten zijn; in plaats daarvan heeft het kabinet dat dus onderhands geregeld. Naar de reden van dit achterbakse gedoe moeten we gissen, maar tijdsdruk kan hier onmogelijk aan ten grondslag gelegen hebben. Niemand ziet het plan als topprioriteit (behalve de Jonge). Er zou ook niets dramatisch zijn gebeurd als het plan enkele weken later zou zijn uitgerold (maar dan gedegen, met een Europese aanbesteding, door een gerenommeerde organisatie).
– controle op de uitgaven is hierbij rudimentair geregeld.
– en waarbij de minister week-in, week-uit verder zegt dat de doelen afgelopen week niet gehaald zijn, maar dat het volgende week zeker beter zal zijn. En zo gaat het een half jaar lang. Zou dát de reden zijn van dit plan? Hij snakt duidelijk naar persoonlijk succes. Maarre… de Jonge.. het gaat niet om jou met je modieuze schoentjes. De belanghebbenden zijn álle Nederlanders. 1 miljard is veel geld om enkelen een feestje te gunnen… Omgerekend is het €100 per belastingbetalende Nederlander. Ik heb dat niet over voor jouw persoonlijk ‘succes’.

Dit terwijl….
– iedereen erkent dat de enige weg om uit de crisis te raken massaal vaccineren is.
– er een groot tekort aan vaccins is (waar dat geld dus beter aan besteed kan worden).
– er tegelijkertijd gezegd wordt dat er eigenlijk geen geld is voor de eerder toegezegde bonus voor de zorgmedewerkers (en ook daar kan dat geld beter aan besteed worden).
– ik nog duizend andere doelen kan noemen waar dat geld beter aan besteed zou zijn.
– het kabinet demissionair is en dus geen omstreden besluiten van deze financiële omvang zou moeten mogen maken.
– het plan vóór de verkiezingen nooit op iemands agenda heeft gestaan (een vergelijking met de dividendbeslasting dringt zich op).

Het heeft er alles bij elkaar héél, héél veel van weg dat dat de Jonge/Rutte in de een of andere vrijmetselaarsloge zitten om publiek geld naar particuliere zakken te laten verdwijnen (net als destijds met de dividendbelasting). Nu ook ten koste van mensenlevens. Met als onderliggend motief winstbejag, net als bij al die particuliere teststraten waarbij er grof geld verdiend wordt aan andermans ellende. Het oogt allemaal als corruptie ten top. Luister hierbij niet naar Rutte (“Wij nemen geen onverantwoorde besluiten”). Behalve dat een botte ontkenning, in plaats van het besluit serieus te verantwoorden, niet sterk overkomt, weten we daarnaast hoe “eerlijk” Rutte is. Het wordt hoog tijd dat partijen deze liegende gladprater gaan uitsluiten als gesprekspartner. Het is met Rutte net als Trump: elke keer gaat hij een stapje verder. En elke keer is het “Nou voor deze ene keer dan”. Maar de slaafse kikkers in de tweede kamer weigeren uit de inmiddels kokende ketel te springen.

Nederland bungelt met zijn vaccinatiestrategie onderaan in Europa. Er is maar 1 conclusie mogelijk, want het doet er inmiddels niet meer toe of de oorzaak van dit falend beleid prangende incompetentie of stuitende corruptie is: dit kabinet van corrupte en incompetente machtsmisbruikers moet zo snel mogelijk weg, liefst vandaag nog.

En wat mij betreft blijft het daar niet bij. We moeten ze juridisch aansprakelijk stellen en vervolgen totdat ze in de bak zitten voor alle schade die ze hebben aangericht. Want die schade betreft niet alleen de mishandeling van de coronacrisis. Ook de crises in het zorgstelsel in het algemeen, de woningmarkt, de bijstandsarmoede met de voedselbanken tot gevolg, de ontstane rechtsongelijkheid van de diverse inkomensgroepen, en de getolereerde corruptie in het ambtenarenbestand zijn allemaal direct op het conto van de opeenvolgende kabinetten Rutte toe te schrijven. Maar de slaafse kikkers in de tweede kamer weigeren uit de inmiddels kokende ketel te springen.

Creëer een zakenkabinet, dat zou m.i. de opdracht van de tweede kamer aan Tjeenk Willink moeten zijn. Een kabinet geleid door deskundige mensen met het liefst een grote afstand van de politiek, die voor een herinrichting van het zorgstelsel (en de woningmarkt) kunnen zorgdragen, want Corona (en de opvolger-varianten) gaat ons nog jaren bezighouden. We zullen ons zorgstelsel en de maatschappij erop moeten herinrichten. Niemand weet hoe lang je beschermd bent met een vaccinatie. Woordvoerders van Pfizer/Biontech suggereren al een derde prik, met een jaarlijks terugkerende vaccinatie. Richt je zorgstelsel daar dan ook op in! Anders kan niemand meer goed behandeld worden voor waar het zorgstelsel oorspronkelijk was bedoeld (kanker, hartfalen, verkeersongelukken etc.).

Arjan Lubach

Aan Arjan Lubach,

Wat U zei in uw uitzending van 14 februari over digibeten in de politiek trof mij zeer. De controlerende taak van de kamer schiet ruimschoots tekort daar waar het IT-projecten betreft. De kamer kan, als het om IT gaat, nooit de vinger op de wonde leggen waar het fout is gegaan in het IT-traject, of het nu een coronawebsite van de GGD is, of een wijzigingspakket voor de belastingen, of de [niet]bemoeienis met bitcoin.
Vooral dat laatste item zou veel hoger op de agenda van de overheid moeten staan. Als kwantumcomputers hun intrede gaan doen [de verwachting is toch dat zulks tussen nu en een jaar of 10 het geval zal zijn], dan is onze huidige wijze van geldzaken doen van de ene op de andere dag onmogelijk. Ons huidige geldverkeer steunt op encryptie, encryptie steunt op grote priemgetallen, en die zijn met kwantumcomputers snel gevonden. Het maakt hierbij niet uit of het maar 1 computer die dat kan als die computer in Noord Korea staat. Het geldverkeer in de hele wereld is acuut onveilig geworden. Blockchain technologie is een antwoord op deze internet beveiligingsvraagstukken.
Om een vergelijking met onze dijken te maken: stel dat we weten dat de opwarming van de aarde veel sneller gaat dan verwacht. Onze reactie daarop is dat we dan het ophogen van onze dijken maar uitstellen “want het gebeurt binnen onze verkiezingstermijn toch nog niet”. Hm, slechte vergelijking. Veel Kamerleden denken toch op deze manier met dit probleem om te kunnen gaan.

Gebrek aan inhoudelijke kennis geldt niet alleen voor IT-vraagstukken. Het geldt ook voor veel simpeler zaken als een goede beheersing van de Nederlandse taal [je moet precies verwoorden wat je bedoelt en goed kunnen interpreteren wat je hoort/ziet, anders denk je ten onrechte elkaar te ‘begrijpen’], wiskunde[het kunnen doorgronden van statistiekcijfers en daar waar nodig de juiste vragen kunnen stellen als iemand met een ‘bewijs’-grafiek komt aandragen], ethiek [als je niet begrijpt wanneer je als politicus een dubbele pet draagt, ben je sowieso als politicus geen knip voor de neus waard. Een prangend gebrek aan [zelf]kennis gaat helaas niet zelden gepaard met een serieus potje eigenbelang. Het belang van hoor en wederhoor zodat er geen kans is op trial by facebook, zoals het Amerikaanse QAnon]. Veel politici zitten op een portefeuille waar ze inhoudelijk te weinig van weten. Politici denken veelal in termen van risicobeheersing, niet in termen van goede beleidsbeslissingen nemen, Rutte voorop. Het is pappen en nathouden voor de dames en heren politici. Dat terwijl er serieuze veranderingen op ons afkomen. In willekeurige volgorde zijn dit er een paar:

1) Blockchaintechnologie invoeren om het privacy probleem van burgers op te lossen, en als dat niet kan terug naar brief en post of minimaal de voorzieningen daarvoor in stand houden.
2) Inspelen op de directe verwachte gevolgen van klimaatverandering. Dit houdt niet alleen verhogen van de dijken in, maar bijv. ook alvast inspelen op tropische ziekten e.d.
3) Misinformatie door sociale media tegengaan. Een beweging als QAnon is ook in Nederland mogelijk. Je moet niet wachten tot het er is, maar ik hoor maar bar weinig over preventiemaatregelen, die toch vooral van het onderwijs en de journalistiek zouden moeten komen.
4) Iedereen doet als het coronaprobleem is opgelost als iedereen is ingeënt. Dat is niet zo, het zal een permanent probleem blijken te zijn, enerzijds omdat het virus voortdurend muteert, anderzijds omdat de wereldwijde verspreiding zeer samenhangt met onze wijze van leven [vliegtuigen, openbaar vervoer, massaevenementen] zodat nieuwe, andere virussen de kop op zullen steken als corona onder de knie is. Maak er maar een ministerie voor, i.p.v. de Jonge wekelijks zijn lacherige mooi-weerpersconferentie te laten houden. Het is niet alleen belachelijk dat een dergelijke nitwit aan het hoofd staat van een mislukt vaccininkoopbeleid, maar de overheid moet actief onderzoek doen naar mutaties en vaccins, i.p.v. dat bij de farmaceutische industrie te leggen. Die hebben teveel eigenbelang. Voorbeeld: Er zijn veel aanwijzingen dat vitamine D de ernst van een corona infectie remt; maar daar verdienen ze niet aan. Nu is vitamine D geen echte oplossing, maar grootschalig onderzoek ernaar zullen ze niet doen, want dat levert geen pecunia op, dus de mate van effect is daarmee ook onbepaald.
5) Uitputting van de beschikbare ressources. Dit vergeten probleem van de club van Rome staat nog steeds – maar de chinezen zijn het niet vergeten – ze koloniseren Afrika.
6) Corruptie op de wijze waarop het kindertoeslag heeft kunnen ontstaan is inmiddels inherent aan ons bestel. Bij gebrek aan een beter woord noem ik het corruptie, omdat alle ambtenaren en politici [m.u.v. Omtzigt en Leyten] niet naar het grote geheel keken, maar alleen hun eigen straatje schoonhielden. Dit is een wijdverbreid probleem. Dezelfde problemen kom je tegen in de bijstand, voedselkwaliteitscontrole, douane, milieucontrole enz. enz. Weet je hoeveel ambtenaren er bezig zijn met lozingen op zee? Weet je hoeveel ambtenaren er feitelijk bezig zijn met de kwaliteit van ons voedsel? Alles is uitbesteed! Zo kan iedereen zijn eigen straatje schoon houden. Als er wat gebeurt kan iedereen naar het systeem wijzen, zonder zelf verantwoordelijk te zijn. Systeemcorruptie noem ik het maar.

De wijze waarop het huidig democratische bestel is ingericht trekt egocentrische nitwits als de Jonge aan die hun gebrek aan kennis kunnen verbloemen door zich te verbergen achter systeemcorruptie.
De wijze waarop het huidig democratische bestel is ingericht is ongeschikt geworden om onbekende, min of meer acute, langjarige problemen succesvol te lijf te gaan.
Omdat de ontsnapte TBS-er de voorpagina wel haalt en het belang van de blockchaintechnologie voor de het toekomstig betalingsverkeer niet, spelen de gewone media ook niet verantwoord in op de wijze waarop het huidig democratische bestel is ingericht. De goegemeente wordt niet goed voorgelicht over serieuze, op-dit-moment-nog-net-niet-actuele problemen. Bijgevolg kiezen ze er ook niet de “juiste” beleidsmakers bij.

We willen geregeerd worden door mensen die inhoudelijk echt verstand hebben van de zaken waar ze beslissingen over nemen. De manier waarop het bestel is ingericht zorgt ervoor dat domeinkennis over het portefeuilleonderwerp hooguit aan het einde van hun verkiezingstermijn in voldoende mate aanwezig is [als het tenminste niet een eenmansfractie betreft, of een lui kamerlid]. En in elk geval zouden IT, correct Nederlands, statistiek en ethiek geen onderwerpen moeten zijn waar een volksvertegenwoordiger tijdens zijn termijn tijd aan kwijt zou moeten raken. Daarom pleit ik voor een scherpe toets op deze onderwerpen voor allen die zich voor passief kiesrecht beschikbaar stellen.

Met vriendelijke groet,
Kees van der Weijden.

Incompetentie Hugo de Jonge

De incompetentie van Hugo de Jonge begint groteske vormen aan te nemen. Enkele voorbeelden:
– Bij de vaccininkoop staan we zowel Europees als mondiaal achter in de rij.
– Bij de vaccin-distributie is het de ene keer de GGD die moet inenten, de andere keer de huisarts. Met als gevolg dat in sommige verpleegtehuizen 20 huisartsen over de vloer komen, en dat dan nog steeds niet alle bewoners zijn ingeent, ofwel dat het hele verpleegtehuis naar Schiphol moet om zich daar te laten inenten. Of dat een deel van het verpleegtehuis wordt ingeënt omdat er binnen dat tehuis kunstmatig 2 of meer groepen worden gecreëerd.
– Bij het kiezen van welke groep er het eerst aan de beurt zou moeten komen, is er een per week zwalkend beleid.
– Daarbij denkt de Jonge het beter te weten dan de fabrikant. De fabrikant zegt dat na 3 weken een 2e prik moet volgen, maar de Jonge denkt dat het ook wel na 6 weken kan. Zonder te weten of er dan wel een 2e prik op voorraad is. Zonder rekening te houden met tussentijdse mutaties. Oliedom!
– Daarbij de vaccins die het slechtst werken voor ouderen, te reserveren voor ouderen!
– Het systeem voor testregistratie bevat naast de inmiddels uitgeschakelde exportfunctie tal van andere datalekken en andere systeemonvolkomenheden.

De Jonge blijkt niet bestand tegen de hardste schreeuwers met als gevolg een zwabberend en inconsistent beleid. En het ligt puur aan de Jonge. 10 jaar geleden was er een andere gevaarlijke mondiale griep, en toen was vaccin-verkrijging en -distributie gewoon op orde. Nu is dit virus nieuw, en de verwachting van de wetenschap is dat we hier nog vele jaren mee moeten gaan leven. Ok, maar pas dan je beleid, ervanuitgaande dat het nog vele jaren gaat duren, ook hierop aan!

Kortom, deze man moet zo spoedig mogelijk vervangen worden door iemand met een rechte rug. Geen zwabberend beleid. En die delen van de overheid moeten de leiding krijgen waar ze goed in zijn.
Dat betekent onder meer dat:
– er voldoende vaccins moeten worden ingekocht
– het leger ingezet moet worden voor de vaccin-distributie. Zij zijn meesters in logistiek.
– de wetenschap het voortouw moet krijgen bij onderzoek naar mutaties. Dit ontbreekt nu nagenoeg geheel, ervan uitgaande dat we er na de vaccinatie vanaf zijn. Maar waar wordt die hoop op gebaseerd? Nergens op!! Ala Trump, die voorspelde dat in de lente het virus wel zou verdwijnen. Maar wie naar de wetenschap luistert, weet dat dit virus nog jarenlang onder ons een gevaar zal vormen door zijn vele mutaties. Daar wordt nu, in Nederland, geen enkel onderzoek naar gedaan!
– de ziekenhuizen bepalen hoe streng de coronamaatregelen moeten zijn/worden; zij weten welke werkdruk ze aankunnen.
– dat relschoppers niet hard genoeg kunnen worden aangepakt. Negeren van coronamaatregelen maakt je tot een potentiele moordenaar, en dus mag je ook zo behandeld worden.
– er een debat moet komen naar de “vrije markt”-rol van de farmaceutische industrie. Zij strijken grote winsten op, maar als ze dat niet zouden doen zouden onze ziekenhuizen minder overbelast raken. Dus naast hun grote winst, draait de samenleving ook op voor de negatieve gevolgen van het niet-beschikbaar-zijn. Zo zouden ze ook duizend, of tweeduizend, of drieduizend euro kunnen vragen voor een prik. Echt een voorbeeld dat je de zorg niet aan de vrije markt moet overlaten!

Het aansturen van grote, logge organisaties als GGD en huisartsen is moeilijk – maar zeg dat dan ook en loop op de wekelijkse persconferentie niet zo ontzettend lacherig optimistisch te doen met het air van “volgende week is het over”. Dat onderstreept alleen maar je eigen bespottelijke incompetentie! Geef in plaats daarvan een orgaan [het leger] de leiding die ingericht is om snel logistieke problemen op te lossen.