3X het Grosvenor Gambiet

Maar weinig mensen weten wat het Grosvenor Gambiet is. De term “Gambiet” stamt van het schaken en betekent zoiets als “beentje lichten”. Je geeft een pion weg die je later met rente hoopt terug te krijgen. Philip Grosvenor heeft het Gambiet in het bridge geïntroduceerd. Het verhaal van Grosvenor is komisch beschreven door Frederick B. Turner in de “Bridge World” van juni 1973. Recent heb ik dit artikel in het Nederlands vertaald. Voor wie het lezen wil: https://kavdw.nl/wp-constant/uploads/2018/05/Het_Grosvenor_Gambiet_V10.pdf .

Het principe van het Grosvenor Gambiet is dat je een slag die je kan nemen niet neemt, of een slag weggeeft die je niet weg had hoeven te geven. De tegenpartij leest de kaarten [verkeerd] en gaat uit van een ander zitsel dan het actuele, waarna je de weggegeven slag weer terug krijgt. De rente is de geschapen verwarring.

Ondanks dat maar weinig mensen het gambiet onder die naam kennen komt het Grosvenor Gambiet op mijn niveau toch veelvuldig voor als je er maar oog voor hebt. Zie spel 20 van onze eerste tafel, waarbij Winny Severien als West 3  speelt tegen Vashish Sukul (Noord).

Na 3 voor A en 2 voor H speelde Winnie een kleine  naar V die mocht houden (!). Winnie plaatste H nu in Zuid en nam de snit naar Noord die verloor. Nu hebben in deze situatie NZ het altijd verkeerd gedaan zodat vanuit West nauwelijks te zeggen valt wat de juiste speelwijze had moeten wezen. Maar de slag kwam terug, dus goed gedaan Vashish!

In spel 23 speelde ik als Noord 2 tegen Arianne van Eck (West) en Jaap Roos (Oost).

Na de uitkomst van B voor het A,  voor de H en  getroefd,  voor het Aas en A speelde Arianne 6 (!) na die via de V en H voor het Aas was. Na  getroefd en een hoge  voor de H maakte Arianne  het plaatje compleet door 2 (!!) na te spelen.
Ik had het lef niet om hem naar 9 te laten lopen. Goed gedaan Arianne!

Toch is het altijd uitkijken geblazen met zo’n gambiet en vooral tegen wie je het speelt. In de laatste ronde speelden we als NZ 4 tegen te spelen door Jan Peter Leentfaar op de Oostplaats.

Het was de laatste tafel en gedurende de avond had ik Winny al het een en ander verteld over het Grosvenor Gambiet. Winny kwam uit met 7 , in de dummy werd een kleintje gelegd en ik zag dat ik een Gambiet had, dat ik na ampele overweging toch niet durfde uit te voeren (eerst 10) omdat de leider gemakkelijk een 6-kaart  kon hebben. Toen partner later toch een doubleton  gehad bleek te hebben sprak ik mijn spijt hierover uit tegen Winny. Dat was niet besteed aan Jan Peter. “Kees, wat zeur je nou, als je eerst 10 speelt valt je H later toch gewoon onder het Aas?”.

Mug

Met enige regelmaat komt Erian, Joke’s kleindochter, bij ons slapen. Ze werd echter de een na laatste keer gestoken door een mug. Nu zijn er deze maand nog geen muggen bij ons gesignaleerd, maar ze lijken met Erian mee te liften. Reden voor Joke om deze keer een klamboe te kopen, en die om het logeerbed om te bouwen. Voor het slapengaan werd de kleine tevens flink met anti-muggenolie ingezeept, terwijl voor het ergste geval het 06-nummer van de huisarts op het nachtkastje gereed werd gehouden.
Ik slaap slecht en ga dan maar wat computeren, en las de “OI” arbitrage op de nieuwsgroep nl.sport.bridge, waarbij het o.a. de vraag was wat de normale start was van Sch:AB82 Ha:98432 Rui:B Kl:T73 na het biedverloop links 1SA, jij 2Kl, rechts 3SA, allen passen. Je bent niet tegen wel, en 2Kl is voor de hoge kleuren. (In praktijk was de alert voor 2Kl te laat gekomen. De 3-SA-bieder had nu zijn doublet gecorrigeerd in 3SA, waardoor de uitkomer weet dat er achter hem zowel de hoge kleuren als een strafdoublet op Kl achter hem zit, ergo weinig Rui; Er werd rui-B gestart, wat volgens de 3SA-partij dus het gebruik maken van OI was). In zulke gevallen leg ik die vraag aan Joke’s scherpe verstand voor, zonder het doublet-verhaal, maar die lag nu op 1 oor. Ik ging naar bed.
Twee uur ‘s nachts. “Oma! Oma! Ik ben gestoken!”. Klaarwakker. Nu houdt Joke niet van halve maatregelen. Dus pakte ze gezwind de stofzuiger om het ongedierte te arresteren, waar na 5 minuten in het wildeweg zuigen maar op gehoopt werd. Iedereen was nu uiteraard klaar wakker. Ik legde haar het uitkomstprobleem voor. “Wat start je?”. Na ampele overweging zei ze “Ik denk Rui-B”. “Waarom?” “Sch valt af, daar geef je te snel iets weg. Ha zou kunnen, maar je wilt partner bereiken en zijn kleur vrijspelen, die kans is in Rui denkelijk groter”.
Uit de andere kamer: “Oma, als je nu vindt dat de nacht is om te slapen, waarom lig je dan te praten?”. “Dat vindt Oma niet, ze gaat meestal ‘s-nachts stofzuigen” (als jij er bent) probeerde ik nog. Geheel fout natuurlijk, want nu wilde ze haar Donald-Duck-boek lezen.
En ik bedacht dat er een merkwaardige analogie zit in de arbitrage en Erian’s wakkerblijven: “Van een mug wordt een olifant gemaakt.”.

iPad

Het zal een paar jaar geleden zijn, nog in het oude Donner op de Lijnbaan.  Op de computerboekafdeling lagen verschillende iPad-handleidingen. Joke had net een nieuwe iPad en had er (uiteraard) allerlei vragen over, want wat kunnen die apps nu, hoe stel je zo’n ding in op een ander Wifi en wat is nu eigenlijk een appleid. Vragen die ik niet kon beantwoorden en vanuit die optiek koos ik er een paar en ging in een hoekje zitten lezen.

Even later kwam een stel van ca. 30 de vloer op (ze zagen me niet). Vrouw tegen man: “Kijk eens, er liggen hier een heleboel iPad-handleidingen.”. Man: “Maar die dingen zijn zo simpel, als je daar al een handleiding voor nodig hebt dan kan je beter helemaal geen iPad kopen!”.

Die ene opmerking heeft er lange tijd mede toe bijgedragen dat ik zo’n ding niet aanschafte, maar inmiddels heb ik er ook een, en ook een iPhone met hetzelfde besturingssysteem iOS. Inmiddels weet ik beter. Het lijken eenvoudige apparaten, maar als je VPN instelt op je iPhone (dat zou toch probleemloos moeten kunnen) en je verbonden bent met een bekend Wifi-netwerk, dan kan het voorkomen dat je toch niet verbonden bent met je VPN-provider. Het gekke gevolg is dat je dan ook niet gebeld kunt worden.

Alleen….dat soort details staan ook niet in die iPad-handleidingen….

100x

We kwamen teruggefietst uit Rotterdam, Joke en ik. Zij met haar electrische fiets voor, ik er iets achter. Een vrouw met telefoon kwam ons op de fiets tegemoet. Ze was driftig in gesprek. Als je elkaar tegemoet fietsend tegekomt, is het zo voorbij, dus we vingen slechts een flard van het gesprek op: “Ik heb je al 100x keer gezegd ..” De rest ging verloren in de wind. “Ach ja, zo zijn mannen, je kunt ze iets 100x zeggen, maar ze luisteren niet en onthouden nooit wat je zegt. ” reageerde Joke. “Zo zijn vrouwen, ze kunnen het niet laten. Ze weten dat hun man het niet kan onthouden als hij al luistert, en ze weten dus dat het volkomen zinloos is dingen te herhalen. Maar ze blijven volhouden tot wel 100x”.