Mug

Met enige regelmaat komt Erian, Joke’s kleindochter, bij ons slapen. Ze werd echter de een na laatste keer gestoken door een mug. Nu zijn er deze maand nog geen muggen bij ons gesignaleerd, maar ze lijken met Erian mee te liften. Reden voor Joke om deze keer een klamboe te kopen, en die om het logeerbed om te bouwen. Voor het slapengaan werd de kleine tevens flink met anti-muggenolie ingezeept, terwijl voor het ergste geval het 06-nummer van de huisarts op het nachtkastje gereed werd gehouden.
Ik slaap slecht en ga dan maar wat computeren, en las de “OI” arbitrage op de nieuwsgroep nl.sport.bridge, waarbij het o.a. de vraag was wat de normale start was van Sch:AB82 Ha:98432 Rui:B Kl:T73 na het biedverloop links 1SA, jij 2Kl, rechts 3SA, allen passen. Je bent niet tegen wel, en 2Kl is voor de hoge kleuren. (In praktijk was de alert voor 2Kl te laat gekomen. De 3-SA-bieder had nu zijn doublet gecorrigeerd in 3SA, waardoor de uitkomer weet dat er achter hem zowel de hoge kleuren als een strafdoublet op Kl achter hem zit, ergo weinig Rui; Er werd rui-B gestart, wat volgens de 3SA-partij dus het gebruik maken van OI was). In zulke gevallen leg ik die vraag aan Joke’s scherpe verstand voor, zonder het doublet-verhaal, maar die lag nu op 1 oor. Ik ging naar bed.
Twee uur ‘s nachts. “Oma! Oma! Ik ben gestoken!”. Klaarwakker. Nu houdt Joke niet van halve maatregelen. Dus pakte ze gezwind de stofzuiger om het ongedierte te arresteren, waar na 5 minuten in het wildeweg zuigen maar op gehoopt werd. Iedereen was nu uiteraard klaar wakker. Ik legde haar het uitkomstprobleem voor. “Wat start je?”. Na ampele overweging zei ze “Ik denk Rui-B”. “Waarom?” “Sch valt af, daar geef je te snel iets weg. Ha zou kunnen, maar je wilt partner bereiken en zijn kleur vrijspelen, die kans is in Rui denkelijk groter”.
Uit de andere kamer: “Oma, als je nu vindt dat de nacht is om te slapen, waarom lig je dan te praten?”. “Dat vindt Oma niet, ze gaat meestal ‘s-nachts stofzuigen” (als jij er bent) probeerde ik nog. Geheel fout natuurlijk, want nu wilde ze haar Donald-Duck-boek lezen.
En ik bedacht dat er een merkwaardige analogie zit in de arbitrage en Erian’s wakkerblijven: “Van een mug wordt een olifant gemaakt.”.

Nogmaals ongenuanceerde berichtgeving nu.nl

Hoe reageer je op ongenuanceerde berichtgeving? Lees mee en luister en huiver:

http://www.nu.nl/wetenschap/4011535/doodstraf-roeide-gewelddadige-genen-uit.html

Hier wordt echt onderhuids een MENING als WETENSCHAP verkondigt. Het aantal veronderstelde “feiten” wat leidt tot de diverse aannames en vervolgens tot de titel van het artikel is te groot om bij elke aanname in detail in te gaan, maar 1 specifieke wil ik toch wel noemen die voortvloeit uit deze strofe:

Die doodstraf werd zo veelvuldig ingezet, dat aan het eind van de Middeleeuwen 0,5 tot 1 procent van alle mannen werd omgelegd door de staat.

Moordcijfer

De maatregel hielp, want in diezelfde tijd daalde het moordcijfer drastisch.

Dat de 0,5-1% van de mannelijke bevolking werd omgelegd door de staat kan waar zijn. Maar of dit gebeurde als reactie op geweld door de veroordeelden wordt slechts aangenomen. Bij mijn (middelbare school) weten stond in de middeleeuwen op godslastering ook al de doodstraf. Zo heeft Keppler zijn (doods)vonnis alleen weten om te buigen naar een mildere straf door zijn eerdere beweringen te herroepen (o.a. dat de aarde om de zon draaide ipv andersom). Hebben de auteurs van het artikel processtatistieken samengesteld voor de reden van doodstraf? Zo ja, wat wa(s)(ren) de bron(nen)?

Dat die aanname “geslikt” moet kunnen worden door de lezer komt door de zinnen ervoor waarin ook weer allerlei “feiten” worden opgesomd en aan elkaar verbonden:

Geweld was destijds de manier bij uitstek om conflicten op te lossen, waardoor het aantal mensen dat omkwam door moord of doodslag dertig keer zo hoog lag als nu. Het geweld bleef doorgaans onbestraft.

Dat veranderde in de periode daarna. Er begonnen grotere staten te ontstaan, die bovendien een rechtssysteem invoerden. De staten wilden hun samenleving pacificeren en voerden daarom onder andere de doodstraf in om daders te straffen.”

Het zijn Amerikaanse en Canadese wetenschappers die het artikel hebben geschreven. Nu is Amerika pas in 1492 door Columbus ontdekt, en grootscheepse kolonisatie van Noord-Amerika volgde pas in de 18e/19e eeuw, d.w.z. NA de door het onderzoek beschreven periode. Ook de periode van “het wilde westen” was later (ca.1750-1850).  Het onderzoek moet dus over EUROPA zijn gegaan, maar dat staat nergens.

Ook staat nergens een bronvermelding of methodebeschrijving hoe de conclusies gestaafd konden worden.  Zelfs Diederik Stapel was zo dom niet, die gaf tenminste nog een stel (weliswaar verzonnen) “feiten”, en hij wist ook dat een correlatie geen bewijs is, en formuleerde vervolgens veel voorzichtiger conclusies. Deze auteurs komen niet verder dan dat de gepresenteerde feiten min of meer gelijktijdig plaatsvonden en trekken daar, afgaande op de berichtgeving van nu.nl, vervolgens hoogdravende conclusies uit.

Wat wordt hier nagestreefd, herpropagering van de doodstraf of willen de auteurs Europeanen indirect voor doetjes uitmaken? Wie vroeger voor crimineel werd aangezien emigreerde. Nog steeds trouwens. Australië was zelfs een kolonie voor expats.

Eigenlijk moet je schamper op zo’n bericht reageren met “Ja, en de hekserij is zelfs volledig uitgeroeid, want die komt nu helemaal niet meer voor.”

iPad

Het zal een paar jaar geleden zijn, nog in het oude Donner op de Lijnbaan.  Op de computerboekafdeling lagen verschillende iPad-handleidingen. Joke had net een nieuwe iPad en had er (uiteraard) allerlei vragen over, want wat kunnen die apps nu, hoe stel je zo’n ding in op een ander Wifi en wat is nu eigenlijk een appleid. Vragen die ik niet kon beantwoorden en vanuit die optiek koos ik er een paar en ging in een hoekje zitten lezen.

Even later kwam een stel van ca. 30 de vloer op (ze zagen me niet). Vrouw tegen man: “Kijk eens, er liggen hier een heleboel iPad-handleidingen.”. Man: “Maar die dingen zijn zo simpel, als je daar al een handleiding voor nodig hebt dan kan je beter helemaal geen iPad kopen!”.

Die ene opmerking heeft er lange tijd mede toe bijgedragen dat ik zo’n ding niet aanschafte, maar inmiddels heb ik er ook een, en ook een iPhone met hetzelfde besturingssysteem iOS. Inmiddels weet ik beter. Het lijken eenvoudige apparaten, maar als je VPN instelt op je iPhone (dat zou toch probleemloos moeten kunnen) en je verbonden bent met een bekend Wifi-netwerk, dan kan het voorkomen dat je toch niet verbonden bent met je VPN-provider. Het gekke gevolg is dat je dan ook niet gebeld kunt worden.

Alleen….dat soort details staan ook niet in die iPad-handleidingen….