Leer Bridge met Berry 5 deel 1

Les 1

De powerpointpresentatie:
LBMB5-1-1-DE-BASISREGELS

De lijst met geleerde begrippen:
Begrippen_les_1

De link naar Berry’s Internet Club : http://bicbridge.nl

Startersbridge kan online worden geoefend op Berry’s Internet Club. Het is belangrijk dat de leerlingen dat ook gaan doen. Een account kan worden aangemaakt via www.berrywestra.nl. Dit is
nog niet het moment om lid te worden van de toekomstclub. Startersbridge is gratis, er is derhalve geen financiële drempel. Wel is een onder Windows draaiende computer nodig. Wie een MAC heeft en graag wil spelen kan contact opnemen met helpdeskbic@bridge.nl.

Les 2

De powerpointpresentatie:
LBMB5-1-2-SLAGEN-MAKEN

Nieuwe begrippen les 2:
Begrippen_les_2

Les 3

De powerpointpresentatie:
LBMB5-1-3-HET-TEGENSPEL

Nieuwe begrippen les 3:
Nieuwe begrippen les 3

Les 4

De oefening les 3: oefeningles4

De powerpointpresentatie:
LBMB5-1-4-HET-BIEDEN

Nieuwe begrippen les 4:
Bieden is als een veiling.
Om het contract naar jouw partij toe te trekken moet je hoger bieden dan het bod wat er al lag.
Er is een volgorde in de speelsoorten: , , , , SA. Dus 1 heft 1 op. En 2 heft 1SA op.
Je bent niet verplicht te bieden. Je mag ten alle tijde passen. Je mag een bod van de tegenpartij ook doubleren (waarmee je zegt: dat ga je niet maken), of een doublet van de tegenpartij redoubleren (waarmee je zegt: dat contract maken we toch).
Je kan bieden als je duidelijk meer bezit dan het gemiddelde. Aangezien een Aas 4 punten is, een Heer 3, een Vrouw 2 en een Boer 1, zitten er 40 punten in het spel. Met 12-13 punten heb je dan meer dan het gemiddelde.

Het huiswerk:
Bestuderen Hoofdstuk 4 + oefeningen Hoofdstuk 4 maken.
Hoofdstuk 5a en 5b doorlezen.

Mijn huiswerk:
Ik zou uitzoeken waar je je kon aanmelden als student. Bij Berry’s internetclub heb je de Wedstrijdclub, de recreatieclub, de Toekomstclub en Berry.
In Berry (gratis) zit het o.a. het startersbridge. Je kan je daar niet aanmelden bij een docent.
Bij de Toekomstclub (na enige weken proefabonnement wordt dat een betaalde functie) kan je je wel aanmelden bij een docent.
Je kan dat bij mij doen, op BIC heet ik kavdw.

De puntentelling:

Les 5

De powerpointpresentatie:
LBMB5-1-5a-BIEDEN-ALS-DIALOOG

Het bieden ontwikkelt zich vaak als dialoog. De openende partner zegt met een bod: “ik heb dit kleurtje”, maar hij zegt ook dat hij 12+-punten heeft. Dan zegt de bijbieder (als hij biedt) met een bod: “ik heb dat kleurtje”, maar bijbieder geeft tegelijkertijd 6+ punten aan. Dan zegt de openaar (met een bod) “Ok, wat dacht je daarvan”, maar hij geeft gelijkertijd daarmee ook zijn puntenaantal preciezer aan (hoe, dat gaan we nog leren). Dan zegt de bijbieder (die dan het gezamelijk aantal punten ongeveer kent en weet of er een manche gespeeld kan worden) “Dan zal zus-of-zo wel het beste contract zijn”. En zo verlopen 6 van de 10 biedverlopen. Als er lange kleuren in het spel zitten gaat het vaak anders, dat zijn die 4 van de 10.

Het doel van het bieden is tweeledig:
1. De beste speelsoort vinden:
– De beste speelsoort is vaak de kleur waarin je gezamelijk de meeste kaarten hebt
– Een kleur is goed genoeg om troef te maken als je samen 8+ kaarten in die kleur hebt. Heb je dat niet, dan zal SA vaak de beste speelsoort zijn.
2. Kijken of de manche mogelijk is
– Als je gezamelijk 25 punten hebt, moet je een manche bieden
– Als duidelijk is dat je samen geen 25 punten hebt, blijf dan zo laag mogelijk in de beste speelsoort
– Als je weet wat het juiste contract is, dan bied je dat meteen. Steun met steun! Voorbeeld: Partner opent met 1, en je hebt 12 punten en een 4-kaart , maar ook een 5-kaart . Het zou nu kunnen dat je naast de -fit ook nog een -fit hebt, maar die kans is klein en je weet dat het minstens 4 is. Bied die manche dus meteen!

De powerpointpresentatie:
LBMB5-1-5b-DE-OPENING

Wanneer kan je op 1-niveau openen?
Regels horende bij de opening op 1-niveau zijn:
1. Een hand is goed genoeg om op 1-niveau te openen als je 12+ (want dat is iets meer dan het gemiddelde) punten hebt. Risicoloos is dat niet, maar de ervaring leert dat het meestal beter is om dat wel te doen dan niet.
2. Als je op 1-niveau opent, dan noem je je langste kleur eerst want dat is de kleur met de grootste kans op minstens 8 kaarten samen
3. Als je 2 kleuren van gelijke lengte hebt, dan open je van 5+-kaarten de hoogste, maar van 4-kaarten de laagste.
4. Maar (uitzondering), als je een 4333, 4432 of 5332 patroon in je hand hebt EN je hebt 15-17 punten, dan open je niet 1-in-kleur maar 1SA.

Tenslotte mijn huiswerk. Ik zou uitzoeken hoe je je als student van mij en voor een klas van mij kon aanmelden.
Helaas, bij het startersbridge kan je je niet aanmelden voor een klas of docent. Dat had ik me verkeerd herinnerd.
Hoe zit het dan wel?

Dit was het pad wat je doorliep om bij het startersbridge te komen (na aanmelden):

Om het startersbridge te oefenen kies je “Berry” (de rood omkaderde keuze).
Je krijgt daarna dit scherm:

waarna je voor startersbridge kiest.

Maar met ingang van het bieden (les 4) je je ook aanmelden voor de Toekomstclub. Startersbridge met bieden dan is het leuk ook het bieden te oefenen.
je kiest dan in dit scherm:

voor startersbridge (de groen omkaderde optie). Je komt dan in dit scherm:

Links zie je de klassen en docenten staan (de optie studenten is er alleen voor de docent en ik heb een docentaccount). De klas waar je voor kiest is klas 470: “Nieuwerkerk-2020-LBMB-5”,

de docent waar je voor kiest is “kavdw”. Je kiest daarna voor “Toekomstclub”, en als dan een spel een vraag oplevert, dan kan je die vraag aan mij stellen.