Nogmaals ongenuanceerde berichtgeving nu.nl

Hoe reageer je op ongenuanceerde berichtgeving? Lees mee en luister en huiver:

http://www.nu.nl/wetenschap/4011535/doodstraf-roeide-gewelddadige-genen-uit.html

Hier wordt echt onderhuids een MENING als WETENSCHAP verkondigt. Het aantal veronderstelde “feiten” wat leidt tot de diverse aannames en vervolgens tot de titel van het artikel is te groot om bij elke aanname in detail in te gaan, maar 1 specifieke wil ik toch wel noemen die voortvloeit uit deze strofe:

Die doodstraf werd zo veelvuldig ingezet, dat aan het eind van de Middeleeuwen 0,5 tot 1 procent van alle mannen werd omgelegd door de staat.

Moordcijfer

De maatregel hielp, want in diezelfde tijd daalde het moordcijfer drastisch.

Dat de 0,5-1% van de mannelijke bevolking werd omgelegd door de staat kan waar zijn. Maar of dit gebeurde als reactie op geweld door de veroordeelden wordt slechts aangenomen. Bij mijn (middelbare school) weten stond in de middeleeuwen op godslastering ook al de doodstraf. Zo heeft Keppler zijn (doods)vonnis alleen weten om te buigen naar een mildere straf door zijn eerdere beweringen te herroepen (o.a. dat de aarde om de zon draaide ipv andersom). Hebben de auteurs van het artikel processtatistieken samengesteld voor de reden van doodstraf? Zo ja, wat wa(s)(ren) de bron(nen)?

Dat die aanname “geslikt” moet kunnen worden door de lezer komt door de zinnen ervoor waarin ook weer allerlei “feiten” worden opgesomd en aan elkaar verbonden:

Geweld was destijds de manier bij uitstek om conflicten op te lossen, waardoor het aantal mensen dat omkwam door moord of doodslag dertig keer zo hoog lag als nu. Het geweld bleef doorgaans onbestraft.

Dat veranderde in de periode daarna. Er begonnen grotere staten te ontstaan, die bovendien een rechtssysteem invoerden. De staten wilden hun samenleving pacificeren en voerden daarom onder andere de doodstraf in om daders te straffen.”

Het zijn Amerikaanse en Canadese wetenschappers die het artikel hebben geschreven. Nu is Amerika pas in 1492 door Columbus ontdekt, en grootscheepse kolonisatie van Noord-Amerika volgde pas in de 18e/19e eeuw, d.w.z. NA de door het onderzoek beschreven periode. Ook de periode van “het wilde westen” was later (ca.1750-1850).  Het onderzoek moet dus over EUROPA zijn gegaan, maar dat staat nergens.

Ook staat nergens een bronvermelding of methodebeschrijving hoe de conclusies gestaafd konden worden.  Zelfs Diederik Stapel was zo dom niet, die gaf tenminste nog een stel (weliswaar verzonnen) “feiten”, en hij wist ook dat een correlatie geen bewijs is, en formuleerde vervolgens veel voorzichtiger conclusies. Deze auteurs komen niet verder dan dat de gepresenteerde feiten min of meer gelijktijdig plaatsvonden en trekken daar, afgaande op de berichtgeving van nu.nl, vervolgens hoogdravende conclusies uit.

Wat wordt hier nagestreefd, herpropagering van de doodstraf of willen de auteurs Europeanen indirect voor doetjes uitmaken? Wie vroeger voor crimineel werd aangezien emigreerde. Nog steeds trouwens. Australië was zelfs een kolonie voor expats.

Eigenlijk moet je schamper op zo’n bericht reageren met “Ja, en de hekserij is zelfs volledig uitgeroeid, want die komt nu helemaal niet meer voor.”

Sukiyaki (Song 1961-1963)

Deze laatste Japanse hit ooit is voor mij bijzonder. Ik associeer het liedje met de koude oorlog, alhoewel de Cubacrisis in de laatste week van oktober 1962 plaatsvond (en dus navolgende gebeurtenis moet hebben plaatsgevonden terwijl het liedje, al opgenomen in 1961, pas in de zomer van 1963 echt een wereldhit werd).

Ik speelde buiten (was plassen aan het vegen met een bezem, toen een hobby) en onze buurvrouw zei tegen mijn moeder: “Je laat je kinderen toch niet buiten spelen in deze tijd.”. Nadat ik weer binnen was, speelde de radio dit liedje. Mijn moeder gaf me de uitleg over de dreigende oorlog, en wat de buurvrouw bedoelde met haar opmerking.

https://www.youtube.com/watch?v=C35DrtPlUbc

Deze is met vertaling. Wordt met de “ik-figuur” de mensheid bedoeld, en met de situatie de toestand van de wereld op dat moment? Heeft het liedje zelf, omdat het een Japanse zanger was die het liedje zong en Japan het enige land was dat echt getroffen is door atoombommen, de toenmalige wereldleiders Kennedy en Chroetsjov beïnvloed?

Op 12 augustus 1985 kwam Kyu Sakamoto om het leven in een vliegtuigongeluk waarbij zijn vlucht 123 van Japan Airlines crashte, circa 100 kilometer buiten Tokio. Hierbij kwamen 520 mensen om. Tot op de dag van vandaag is dit de grootste vliegramp met één toestel. Kyu Sakamoto is 43 jaar oud geworden. Dit moet een van zijn laatste voorstellingen zijn geweest:

https://www.youtube.com/watch?v=VAwYhJDURT8

Het schrift beschreven

In een van de boeken van Robert van Gulik over de oud-chinese rechter Tie spreekt een van de trouwste helpers van Tie, Ma Yoeng, met een Arabier: “Zo, dus jullie kunnen óók schrijven. Hoeveel tekens hebben jullie?”. De Arabier antwoordde minzaam: “26 tekens.”. Ma Yoeng begreep er niets van: “Hebben jullie dan maar zo weinig gedachten en gevoelens om uit te drukken?”.

In Europa is de Arabische letter(klank-)systematiek, welke t.o.v. het Chinese en oud-Egyptische spijkerschrift veel eenvoudiger is, al vroeg overgenomen, maar doordat het dupliceren van de (weinige) boeken geschiedde d.m.v. overschrijven in het (Gothische) schrift was lezen en schrijven nog allerminst eenvoudig.

Met de komst van de boekdrukkunst ontstond de behoefte aan een eenvoudiger letter. Om de letters nog enigszins te laten lijken op het geschreven schrift, ontstonden de drukletters met schreef. Een schreef is een verdikking aan het uiteinde van de letter, zoals bij Century Schoolbook. De vroegste exponent van dit soort letters was de Garamond, ook tegenwoordig nog populair. Enkele andere voorbeelden van lettertypen met schreef zijn Bodoni, Times, Elite, en Courier, waarvan elk ook cursieve of italic en vette varianten bestaan.

In Zwitserland, welk land is opgedeeld in maar liefst 4 taalgebieden (frans, duits, italiaans en reto-romaans), ontstond de behoefte om in ieder geval nog hetzelfde lettertype te gebruiken, zodat er nog in enigerlei mate een standaard was aan te leggen. En zo ontstond Helvetica, een letter zonder schreef. Univers condensed, Swiss, en wat dies meer zij, zijn daar pendanten van.

Met de toenemende internationalisering van de maatschappij is het bedrijfsleven geneigd deze Zwitserse standaard over te nemen. Veel meer dan vroeger zijn in reclameborden en briefhoofden de namen van bedrijven gedrukt in het Universele of Helvetica lettertype. U moet maar eens op reclames letten, alleen als het bedrijf een sfeer van ambachtelijke degelijkheid wil uitstralen, gebaseerd op oude traditie enzo, zoals bijv. Grolsch, wordt nog een letter met schreef gebruikt, anders wordt een schreefloze letter als huisstijl voorgeschreven.

Het gevolg hiervan is dat, indien de reclamemakers zich houden aan deze randvoorwaarde, ze minder creatieve ruimte hebben om iets bijzonders voor het bedrijf in kwestie te doen. Men kan zich dan eigenlijk alleen door het gebruik van kleur en pictogrammen van de concurrentie onderscheiden. Een recent voorbeeld is het groengele pictogram van Dè Bank, maar U kunt zelf een waarschijnlijk schier eindeloze reeks voorbeelden bedenken.

Schakers lopen in deze ontwikkeling gek genoeg voorop. De servische halfjaarlijkse Informator gebruikt al sinds 1967 symbooltjes om in het kort kommentaar te kunnen geven op het gebeurde in de schaakpartij middels de figurinenotatie. Zo staat bijv. ± voor voordeel voor wit, # voor mat, en O voor de beheersing van meer ruimte, om maar een paar minder bekende te noemen.

Het steeds grotere aantal pictogrammen (oftewel spijkerschrift) leidde in het oude Babylon tot de spreekwoordelijke spraakverwarring. Men ging aan dezelfde symbolen verschillende betekenissen toekennen. De vraag rijst nu: “Zal de geschiedenis zich herhalen?”.

Snippers, omkeringen en zelftoepassingen

Als kind verbaasde ik me er altijd over dat indien je ‘s-avonds je kleren uittrok, je ze de volgende ochtend weer in de goede volgorde aan kon trekken, maar als je bij de supermarkt een boodschap deed en je fiets vooraan zette, de fiets bij het terugkomen achteraan bleek te staan.

Als ouder verbaasde ik me erover dat indien mensen een hond aanschaffen, één van de eerste dingen die ze een hond leren het rapporteren is, terwijl ook een baby buitengewoon snel door heeft hoe hij zijn ouders de kunst van het rapporteren moet bijbrengen.

Deze week kreeg ik een griepprik. Eigenlijk is het een anti-griepprik omdat we hopen dat we daardoor juist geen griep krijgen (net zoals een zonnebril eigenlijk een anti-zon-ne-bril is). Maar goed, de naam griepprik is toch goed gekozen. Immers, de injectie bevat verzwakte/dode virussen. Het lichaam maakt dan anti-stoffen aan, waardoor je je toch een beetje ziek voelt. Je krijgt er dus toch een beetje griep van.

Een zelftoepassing: De kreet “Alles met mate” is in strijd met zichzelf. Immers, de inhoud “Alles” omvat immers ook de bewering “Alles met mate”. Maar als je “Alles met mate” op zichzelf toepast, krijg je een onware bewering. Dat lijkt een beetje op de uitspraak: “De cursus ‘Hoe om te gaan met teleurstellingen’ gaat helaas niet door.”.

Waar een wil is, is een weg, maar waar geen wil is ben ik weg.

Geef een definitie van het woord definitie. (Een van de randvoorwaarden is dat je in het gedefiniëerde begrip geen omschrijving mag gebruiken van termen die al in het te omschrijven begrip zelf aanwezig zijn.).

Een correlatie is nog geen bewijs. Want wat is oorzaak, wat is gevolg, of zijn beide samenhangende zaken samen oorzaak of samen gevolg van iets anders? In vrijwel alle persberichten wordt deze vraag niet gesteld.

Een PC is voornamelijk handig voor het oplossen van problemen die je niet gehad zou hebben als je geen PC zou hebben gehad.

Gezondheid is niet alles, maar alles is niets zonder gezondheid.

Goed communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten.

Als ik gemekker wil horen koop ik wel een geit

Hersens zijn zo mooi. Je zou wensen dat iedereen ze had.

Je bent pas oud als je nek vaker stijf is dan je lul

Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik eerst mijn kunstgebit en gehoorapparaat moet indoen om te kunnen vragen waar mijn bril ligt want dat ben ik vergeten

Is de communicatie slecht binnen dit bedrijf? Waarom weet ik daar niets van?

Je moet de mening van de meerderheid niet verwarren met de waarheid

Wie wil zoekt een mogelijkheid, wie niet wil zoekt een reden

Geduld is een schone zaak, maar je moet er wel de tijd voor hebben

Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld

Liever een 6 zonder stress dan een 7 zonder leven

Natuurlijk praat ik soms tegen mezelf. In die gevallen heb ik hulp van een expert nodig.

De cursus: “hoe om te gaan met teleurstellingen” gaat helaas niet door.

Vroeger was alles beter, gisteren was het bijv. nog weekend.

Je kunt beter struikelen op de goede weg dan wandelen op de verkeerde weg.