Incompetentie Hugo de Jonge

De incompetentie van Hugo de Jonge begint groteske vormen aan te nemen. Enkele voorbeelden:
– Bij de vaccininkoop staan we zowel Europees als mondiaal achter in de rij.
– Bij de vaccin-distributie is het de ene keer de GGD die moet inenten, de andere keer de huisarts. Met als gevolg dat in sommige verpleegtehuizen 20 huisartsen over de vloer komen, en dat dan nog steeds niet alle bewoners zijn ingeent, ofwel dat het hele verpleegtehuis naar Schiphol moet om zich daar te laten inenten. Of dat een deel van het verpleegtehuis wordt ingeënt omdat er binnen dat tehuis kunstmatig 2 of meer groepen worden gecreëerd.
– Bij het kiezen van welke groep er het eerst aan de beurt zou moeten komen, is er een per week zwalkend beleid.
– Daarbij denkt de Jonge het beter te weten dan de fabrikant. De fabrikant zegt dat na 3 weken een 2e prik moet volgen, maar de Jonge denkt dat het ook wel na 6 weken kan. Zonder te weten of er dan wel een 2e prik op voorraad is. Zonder rekening te houden met tussentijdse mutaties. Oliedom!
– Daarbij de vaccins die het slechtst werken voor ouderen, te reserveren voor ouderen!
– Het systeem voor testregistratie bevat naast de inmiddels uitgeschakelde exportfunctie tal van andere datalekken en andere systeemonvolkomenheden.

De Jonge blijkt niet bestand tegen de hardste schreeuwers met als gevolg een zwabberend en inconsistent beleid. En het ligt puur aan de Jonge. 10 jaar geleden was er een andere gevaarlijke mondiale griep, en toen was vaccin-verkrijging en -distributie gewoon op orde. Nu is dit virus nieuw, en de verwachting van de wetenschap is dat we hier nog vele jaren mee moeten gaan leven. Ok, maar pas dan je beleid, ervanuitgaande dat het nog vele jaren gaat duren, ook hierop aan!

Kortom, deze man moet zo spoedig mogelijk vervangen worden door iemand met een rechte rug. Geen zwabberend beleid. En die delen van de overheid moeten de leiding krijgen waar ze goed in zijn.
Dat betekent onder meer dat:
– er voldoende vaccins moeten worden ingekocht
– het leger ingezet moet worden voor de vaccin-distributie. Zij zijn meesters in logistiek.
– de wetenschap het voortouw moet krijgen bij onderzoek naar mutaties. Dit ontbreekt nu nagenoeg geheel, ervan uitgaande dat we er na de vaccinatie vanaf zijn. Maar waar wordt die hoop op gebaseerd? Nergens op!! Ala Trump, die voorspelde dat in de lente het virus wel zou verdwijnen. Maar wie naar de wetenschap luistert, weet dat dit virus nog jarenlang onder ons een gevaar zal vormen door zijn vele mutaties. Daar wordt nu, in Nederland, geen enkel onderzoek naar gedaan!
– de ziekenhuizen bepalen hoe streng de coronamaatregelen moeten zijn/worden; zij weten welke werkdruk ze aankunnen.
– dat relschoppers niet hard genoeg kunnen worden aangepakt. Negeren van coronamaatregelen maakt je tot een potentiele moordenaar, en dus mag je ook zo behandeld worden.
– er een debat moet komen naar de “vrije markt”-rol van de farmaceutische industrie. Zij strijken grote winsten op, maar als ze dat niet zouden doen zouden onze ziekenhuizen minder overbelast raken. Dus naast hun grote winst, draait de samenleving ook op voor de negatieve gevolgen van het niet-beschikbaar-zijn. Zo zouden ze ook duizend, of tweeduizend, of drieduizend euro kunnen vragen voor een prik. Echt een voorbeeld dat je de zorg niet aan de vrije markt moet overlaten!

Het aansturen van grote, logge organisaties als GGD en huisartsen is moeilijk – maar zeg dat dan ook en loop op de wekelijkse persconferentie niet zo ontzettend lacherig optimistisch te doen met het air van “volgende week is het over”. Dat onderstreept alleen maar je eigen bespottelijke incompetentie! Geef in plaats daarvan een orgaan [het leger] de leiding die ingericht is om snel logistieke problemen op te lossen.